Aanvraag ligplaats

Als u interesse heeft in een ligplaats in onze haven dan kunt u zich inschrijven middels onderstaand aanvraagformulier. De boxlengte is minimaal 4 meter en maximaal 15 meter (zeer beperkt). Op dit moment zijn alle ligplaatsen bezet en wordt er gewerkt met een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de doorstroming en opzegging van onze leden, en kan daarom niet worden vastgesteld. Er is weinig verloop dus er komt maar zelden een plaats vrij. Houdt rekening met een lange wachttijd, zeker als u woonachtig bent buiten de gemeentegrens. Wanneer er een plaats voor u beschikbaar komt kunt u lid worden van onze vereniging en gebruik maken van onze faciliteiten.

    Uw gegevens    Gegevens van uw boot

    Aanvrager verklaart bekend te zijn met de regel, dat de ligplaats zal worden toegewezen voor boven omschreven boot. Elk voornemen tot wijziging in afmeting dient vooraf te worden gemeld bij het bestuur, het welk e.e.a. als een nieuwe aanvraag tot ligplaats zal beoordelen. Aanvrager stemt erin toe dat W.S.V. ‘De Donge’ zijn of haar persoonlijke gegevens vastlegt en beheert. W.S.V. ‘De Donge’ gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de eigen administratie! Een aanvraag dient ieder jaar verlengd te worden in de maand januari van het nieuwe jaar middels een nieuw formulier. Geen formulier is geen verlenging!